Onderhoud groendak

De levensduur van het groendak wordt niet alleen bepaald door de techniek maar ook door de nazorg na de aanleg en het onderhoud. De nazorg kan bestaan uit het vervangen van beplantingen die dood zijn gegaan in het eerste jaar; in vakjargon ‘inboet’, en bemesten.

Het onderhoud aan groendaken is 1-2 keer per jaar. In verband met de daksituatie dient specifiek gelet te worden op vegetatie in de grindstroken, eventuele verstopping van hemelwaterafvoeren en het functioneren van de drainage. Mits een meerlaagse dakbegroening wordt toegepast en er normaal onderhoud wordt uitgevoerd kunnen we concluderen dat een levensduur van tenminste dertig, waarschijnlijk zelfs veertig jaar absoluut haalbaar is.

Het onderhoudswerk kan beperkt zijn; aangewaaide onkruiden, boomscheuten en bladresten dienen verwijderd te worden.
Hemelwaterafvoeren moeten worden gecontroleerd: zorg dat er geen korrels in de hemelwaterafvoeren kunnen komen en dat de beplanting er niet tegenaan groeit. Grassen en grof onkruid op een sedumdak zullen in het zomerseizoen uitdrogen en verwaaien.

Bemesting
Uit onderzoek is gebleken dat gevoede groendaken een betere dekkingsgraad hebben met begroeiing, waardoor er minder kans is op erosie, onkruid en uitval. Een sedumdak kunt u bijmesten met een langwerkende meststof, verkrijgbaar op onze website. Doorgaans is eenmaal per jaar in de lente voldoende.

Bewatering
Enkele weken geen water op een sedumdak hoeft geen probleem te zijn. Water geven is alleen nodig bij aanhoudend warm zomers weer, maar sproeien mag best. Het is geen noodzaak om een dak ‘onder water’ te zetten. Veel water geeft een verminderde bloei – minder kleurrijk -. Liever vaker sproeien en met kortere sproeitijden; het water zal dan beter geabsorbeerd worden door het groendak.

Waterafvoer
Een stagnatie in de waterafvoer veroorzaakt verzuring van het water voor de beplanting en kan leiden tot afsterven van de plantenwortels. Controleer een of twee keer per jaar de goede werking van de hemelwaterafvoeren, zorg dat er geen korrels in komen en dat de beplanting er niet tegenaan groeit.

Welkom op de website van Groendakbrabant.nl, uw groendak leverancier bij uitstek. De site is nog niet geheel operationeel echter achter de schermen zijn we wel druk bezig met het uitleveren van sedumdaken. Stuur ons gerust een bericht via de contactpagina. Sluiten